Proboszczowie pracujący w parafii

Znajdziesz tutaj listę księży którzy pracowali lub pracują aktualnie w naszej parafii.

Ks. Kasper Reginek (1927 - 1937)

obrazek

Urodził się 3 stycznia 1892 w Wielkim Dobrzyniu w powiecie opolskim. Był synem rolnika Jakuba i Magdaleny, z d. Gabriel. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Bytomiu, gdzie w 1912 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie studiował teologię na uniwersytetach w Muenster i Monachium. W czasie studiów przez rok pełnił obowiązki nauczyciela gimnazjum męskiego w… Czytaj dalej.

Ks. Jan Grzonka (1937 - 1957)

obrazek

Urodził się 9 lipca 1881 w Leśnicy k. Strzelec Opolskich. Był synem Jana i Pauliny. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Strzelcach Opolskich, gdzie w 1903 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1907 we Wrocławiu z rąk kard. G. Koppa.

Jako wikariusz pracował w parafiach:

  • św. Jana Chrzciciela w Solcu,
  • Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach,
  • Wniebowzięcia… Czytaj dalej.

Ks. Henryk Szlosarek (1957 - 1976)

obrazek

Urodził się 18 września 1908 w Biertułtowach w rodzinie Antoniego i Marii z domu Gojny. Uczęszczał najpierw do szkoły powszechnej w Biertułtowach, a następnie do szkoły prywatnej w Wodzisławiu Śląskim. Potem uczył się w Państwowym Gimnazjum w Rybniku, gdzie w 1927 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1932… Czytaj dalej.

Ks. Jerzy Matysik (1976 - 1993)

obrazek

Urodził się 15 stycznia 1940 w Bytkowie w rodzinie Piotra i Katarzyny z domu Sładkowska. Ochrzczony został 24 stycznia 1940 w kościele Świętego Michała Archanioła w Michałkowicach. Tam też 1951 przyjął sakrament bierzmowania.

W latach 1946 – 1953 uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Michałkowicach. Potem kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach Śląskich.

Po zdaniu w 1957 egzaminu dojrzałości wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Przez rok był… Czytaj dalej.

Ks. Piotr Kuczmierczyk (1993 – 1995)

obrazek

Urodził się 8 lipca 1938 roku w Katowicach-Szopienicach jako syn Alfreda – kolejarza i Emilii z domu Gawlik. Ochrzczony został w kościele Świętej Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Szopienicach  17 lipca 1938. Sakrament bierzmowania przyjął w parafialnym kościele w 6 czerwca 1949. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w 1952 rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym im. Świętego Jacka w ówczesnym Stalinogrodzie. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1956 zgłosił się do Śląskiego Seminarium… Czytaj dalej.

Ks. Ambroży Kucz (1995 – 2016)

Urodził się 16 lipca 1950 roku, syn Franciszka i Barbary (z domu Komraus) z Miedźnej. Miał 5 rodzeństwa. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Miedźnej 1957 – 1964. Następnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie (1964 – 1968). W 1968 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie przy ul. Adama Mickiewicza 3. Swoje święcenia diakonackie przyjął w 1975 w Biertułtowach. Poznał tam wtedy ks. Szlosarka. Natomiast święcenia… Czytaj dalej.

Copyright © 2024 parafiagolejow.pl