Ks. Jerzy Matysik (1976 – 1993)

obrazek

Urodził się 15 stycznia 1940 w Bytkowie w rodzinie Piotra i Katarzyny z domu Sładkowska. Ochrzczony został 24 stycznia 1940 w kościele Świętego Michała Archanioła w Michałkowicach. Tam też 1951 przyjął sakrament bierzmowania.

W latach 1946 – 1953 uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Michałkowicach. Potem kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach Śląskich.

Po zdaniu w 1957 egzaminu dojrzałości wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Przez rok był na kursie wstępnym w Tarnowskich Górach.

Należał do zespołu liturgicznego. Pracę seminaryjną napisał na temat „Analiza treściowa listów pisanych do sekretariatu Apostolstwa Chorych jako podstawa psychologicznej  ich oceny”.

Święceń diakonatu udzielił mu 7 kwietnia 1963 w kaplicy seminaryjnej w Krakowie bp Józef Kurpas. Święceń prezbiteriatu przyjął z rąk biskupa koadiutora Herberta Bednorza 23 czerwca 1963 w katowickiej katedrze.

Po zastępstwach wakacyjnych w Przełajce i Michałkowicach ks. Jerzy Matysik był wikariuszem w parafiach:

  • Narodzenia NMP w Orzeszu (do 1967)
  • Świętej Jadwigi w Chorzowie (do 1970)
  • Chrystusa Króla w Katowicach (do 1976)

Od 26 czerwca 1976 pełnił posługę duszpasterską w parafii Chrystusa Króla w Golejowie, najpierw przez 4 miesiące jako administrator, a następnie jako proboszcz. Pełnił urząd wicedziekana, a potem także dziekana dekanatu Rybnik Północ. Z dniem 28 sierpnia 1993 został proboszczem NSPJ w Rudzie Śląskiej-Bykowinie. W dekanatach Rybnik-Północ oraz w kochłowickim był duszpasterzem rodzin.

Należał do greminów diecezjalnych:

  • Komisji Liturgicznej I Synodu Diecezji Katowickiej
  • Rady Kapłańskiej (przez kilka kadencji)
  • Diecezjalnej Komisji Liturgicznej
  • Diecezjalny duszpasterz kościelny (1968-2000)
  • Obrońca węzła małżeńskiego (od 1981)

W 1995 został mianowany kononikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej.

Z dniem 15 czerwca 2003 został – na własną prośbę, ze względu na stan zdrowia  – przeniesiony na rentę. Zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach.

Zmarł 17 grudnia 2011 w Domu Świętego Józefa w Katowicach. Pochowany został w parafii NSPJ w Rudzie Śląskiej-Bykowinie.