Ks. Ambroży Kucz (1995 – 2016)

Urodził się 16 lipca 1950 roku, syn Franciszka i Barbary (z domu Komraus) z Miedźnej. Miał 5 rodzeństwa. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Miedźnej 1957 – 1964. Następnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie (1964 – 1968). W 1968 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie przy ul. Adama Mickiewicza 3. Swoje święcenia diakonackie przyjął w 1975 w Biertułtowach. Poznał tam wtedy ks. Szlosarka. Natomiast święcenia kapłańskie przyjął w Wielki Czwartek 15 kwietnia 1976 roku.

  • Następnie posługiwał jako wikariusz w Biertułtowach do października tego samego roku.
  • 1976 – 1977 roku w Miasteczku Śląskim
  • 1977 – 1981 w Dąbrówce Wielkiej
  • 1981 – 1986 w Katowicach Szopienicach (na Barkach)
  • 1986 – 1995 w Piekarach Śląskich (Szarej)
  • 1995 – 2016 jako Proboszcz w parafii pw. Chrystusa Króla w Rybnik-Golejów

Ks. Ambroży  jest wielkim miłośnikiem sportów m.in kolarstwa, narciarstwa oraz turystyki górskiej. Pasjonuje się historią, Biblistyką oraz naukami społecznymi.  Za pracę „Cuda Chrystusa w przepowiadaniu Królestwa Bożego” otrzymał tytuł Magistra Biblistyki co bardzo ułatwiło otrzymaniu etatu religii w państwowej szkole (zaraz po wprowadzeniu tego przedmioty do szkół w 1989).

Podczas jego urzędu w parafii dokonano najwięcej remontów, odnowiono kalwarię oraz wybudowano kaplicę przed pogrzebową.