Ks. Jan Grzonka (1937 – 1957)

obrazek

Urodził się 9 lipca 1881 w Leśnicy k. Strzelec Opolskich. Był synem Jana i Pauliny. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Strzelcach Opolskich, gdzie w 1903 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1907 we Wrocławiu z rąk kard. G. Koppa.

Jako wikariusz pracował w parafiach:

  • św. Jana Chrzciciela w Solcu,
  • Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach,
  • Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy
  • Nawiedzenia NMP w Łączniku,
  • Wniebowzięcia NMP w Rudach
  • św. Franciszka w Zaborzu
  • św. Marii Magdaleny w Bielszowicach.

W latach 1922-1931 był katechetą w Miejskim Gimnazjum i Liceum Żeńskim w Królewskiej Hucie.W lipcu 1932 roku został mianowany administratorem w parafii Narodzenia NMP w Kończycach Małych. Od kwietnia 1934 roku pełnił funkcję lokalisty w Nieboczowach.

W grudniu 1937 roku bp S. Adamski mianował go kuratusem w Golejowie. Kiedy po trzydziestu latach – w 1957 roku – erygowano tam parafię Chrystusa Króla ks. Grzonka otrzymał nominację na jej pierwszego proboszcza. W tym samym roku przeszedł jednak na emeryturę i zamieszkał w rodzinnej Leśnicy.

Zmarł 31 stycznia 1966 w Leśnicy i tam został pochowany.