Historia parafii

Golejów od początku swoich dziejów był wsią rycerską jako lenno księcia raciborskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1408 roku. W XVIII wieku wchodzi w skład stanowego państwa rybnickiego, a w końcu tego wieku staje się własnością państwa pruskiego. Golejów do czasu budowy kościoła przynależał do parafii rybnickiej, która wchodziła w skład dekanatu Zorskiego i diecezji wrocławskiej.

Zamiar budowy kościoła w Golejowie, jak to wynika z zapisów kurii wrocławskiej, zrodził się już w 1866 roku. W 1925 roku ukonstytuowało się Towarzystwo Budowy Kościoła w Golejowie, na które czele stanął wójt gminy Golejów – Teodor Miera.

Budowę kościoła rozpoczęto w 1926 roku. W ciągu pięciu miesięcy wybudowano kościół i plebanię. Poświęcenie kościoła przez ks. Tomasza Reginka odbyło się 10 października 1926 roku. Duszpasterzem – kuratusem nowej parafii został ks. Kasper Reginek, brat proboszcza rybnickiego. Ksiądz  Bp. Arkadiusz Lisiecki konsekrował kościół 8 maja 1927 roku.

Kuracja Golejów obejmowała miejscowość Golejów, Grabownię i Ochojec – liczyła 1950 dusz, przynależała administracyjnie do parafii rybnickiej do 1957 roku.

Projektantem kościoła i pozostałych zabudowań był architekt Andrzej Reginek brat księży Tomasza i Kaspra. Wewnętrzny wystrój kościoła – główny ołtarz i dwa boczne konfesjonały, chrzcielnica i balaski zostały wykonane w pracowni rzeźbiarsko-stolarskiej Franciszka Fouka w Pawłowicach Śląskich. Obrazy w ołtarzach i stacje Drogi Krzyżowej są dziełem artysty malarza Jana Wałacha z Istebnej. Na wieży Kościoła zawieszone są 3 dzwony: „Królowa Aniołów”, „Chrystus Król” i „Jan Paweł II”. W latach 70-tych XX wieku w oknach kościoła zamontowano witraże, które są darem parafii M. B. Bolesnej w Rybniku z czasów modernizacji kościoła. Witraże w prezbiterium Kościoła ufundowano przed II Wojną Światową.

Przy budowie Kościoła w Golejowie nie od razu znaleziono miejsce dla nowej świątni. Pierwsze miejsce typowano pod Grzybówką. Na zboczach tego wzgórza w 1931 roku rozpoczęto budować Kalwarię. Przed jej poświęceniem nagle zmarł jej główny fundator Jan Rogowicz. Czasy II Wojny Światowej wyrządziły w tym wiele szkód, a przeszkody powojenne sprawiły, że do restauracji drogi krzyżowej doszło dopiero w czasach proboszczowania ks. Ambrożego Kucza w 1998 roku, którą poświęcił Stefan Cichy.

Następcą ks. Kaspra Reginka kuracji Golejów został w 1937 roku ks. Jan Grzonka z Leśnicy. Pasterzował w Golejowie do roku 1957. Od tego samego roku Golejów staje się samodzielną parafią, a pierwszym proboszczem zostaje ks. Henryk Szlosarek z Biertułtów. W 1976 roku proboszczem zostaje ks. Jerzy Matysik z Siemianowic. W latach 1993 – 1995 proboszczem był ks. Piotr Kuczmierczyk z Szopienic. W latach duszpasterzowania ks. Ambrożego Kucza z Miedźnej (1995 – 2016) dokonał najwięcej remontów obecnego Kościoła i wybudowano kaplicę przedpogrzebową.

Od 1997 roku Golejów staje się dzielnicą miasta Rybnika.

Opracował

Ks. Jan Grzegorzek

w 90 rocznicę poświęcenia
kościoła parafialnego w Golejowie