Ks. Henryk Szlosarek (1957 – 1976)

obrazek

Urodził się 18 września 1908 w Biertułtowach w rodzinie Antoniego i Marii z domu Gojny. Uczęszczał najpierw do szkoły powszechnej w Biertułtowach, a następnie do szkoły prywatnej w Wodzisławiu Śląskim. Potem uczył się w Państwowym Gimnazjum w Rybniku, gdzie w 1927 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1932 w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Po święceniach był na zastępstwie duszpasterskim w parafiach: św. Marii Magdaleny w Radlinie, św. Pawła w Pawłowie i Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach. Następnie jako wikariusz pracował w parafiach:

  • św. Wojciecha w Mikołowie
  • św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach.

Jako kapłan-duszpasterz interesował się życiem robotników. W 1938 roku zdał egzamin proboszczowski. Jego ówcześni przełożeni – proboszcz katedralny ks. Karol Mathea i dziekan dekanatu katowickiego ks. Józef Kubis – zgodnie podkreślali gorliwość ks. Szlosarka w spełnianiu obowiązków duszpasterskich.
W lipcu 1938 roku ks. Szlosarek został mianowany pierwszym kuratusem przy nowo utworzonej lokalii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Wiśle. Pracował tam 19 lat. W 1957 roku otrzymał nominację na administratora, a następnie proboszcza w parafii Chrystusa Króla w Golejowie. W 1976 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnych Biertułtowach.

Zmarł 20 stycznia 1988 w Rydułtowach. Został pochowany w Biertułtowach.