Ogłoszenia parafialne 2020-04-19

1.Dziś w II Niedzielę Wielkanocy oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu.
2.W związku z częściową zmianą regulacji prawnych dotyczących uczestnictwa wiernych w kulcie religijnym Ks. Abp. wydał zarządzenie odnośnie sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej ( treść zamieszczona na stronie internetowej parafii oraz w gablotkach ).
3. 3. W związku z powyższym w naszym kościele na Mszach Świętych od poniedziałku może uczestniczyć łącznie 21 wiernych oprócz obsługi. Zgodnie z zasadą 1 osoba na 15 m2. Zaleca się aby w tej Mszy uczestniczyły osoby związane z przyjętą intencją Mszalną. W kościele obowiązuje tak jak w innych miejscach publicznych noszenie maseczki. Zachęca się uczestników Mszy Świętej do komunii duchowej w innym wypadku udzielana jest Komunia wyłącznie na rękę.
4.Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej obowiązuje do odwołania. Zachęcamy wiernych do korzystania z transmisji Mszy Świętych w telewizji, radiu czy internecie.
5.Zgodnie z zarządzeniem „ Gdy dzieci nie wrócą do szkoły po Wielkanocy I Komunie Święte zostają odwołane do momentu ustania epidemii”. Komunia mogłaby się odbyć 30 sierpnia tylko i wyłącznie wtedy gdy przepisy państwowe oraz kościelne na to pozwolą.
Na dzień dzisiejszy według nowych rozporządzeń Komunia musiałaby się odbyć na 6 Mszach w których uczestniczą tylko dzieci i rodzice (grupa 21 osób).
Ze względów organizacyjnych w grę wchodzi też sobota 29 sierpnia. tj. (3 Msze Komunijne w sobotę oraz 3 w Niedzielę).
Tegoroczna grupa dzieci Komunijnych jest liczna ( 38 dzieci ) co komplikuje nam już i tak trudną sytuację w dzisiejszym stanie prawnym. Z obecnej perspektywy wydaje się niemożliwe by cała grupa przystąpiła do I Komunii Świętej na jednej Mszy.
Przesunięcie terminu I Komunii Świętej pozwoli nam poznać praktykę przyjmowania Komunii oraz wdrożyć nowe rozwiązania jeżeli zaistnieją takie okoliczności. Rodzice sami muszą zdecydować kiedy zagrożenie dla ich dzieci minęło. W przypadku wątpliwości i pytań proszę kontaktować się telefonicznie : 32 42 46 360.
6.Dziękujemy za wspólną modlitwę, składane ofiary.
7.Podajemy numer konta bankowego parafii: 36 1240 4357 1111 0000 5320 8215