Plan wizytacji kanonicznej Jego Ekscelencji Ks. Bp Adama Wodarczyka

Czwartek 25.10.2018r.

1500 –  Spotkanie z gronem pedagogicznym ZSP nr.4 w Rybniku-Golejowie.

 

Piątek 26.10.2018r.

1300 – Spotkanie na probostwie osób zaangażowanych przy parafii.

1400 – Odwiedziny chorego.

1430 – Nawiedzenie kaplic w Golejowie i Grabowni oraz Kalwarii.

1500 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w kościele- spotkanie z grupami parafialnymi dorosłych oraz seniorami.

1600 – Spotkanie z księżmi dekanatu golejowskiego.

1650 – Liturgiczne powitanie.

1700 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania.

1830 – Spotkanie na probostwie z Parafialną Radą Duszpasterską.

 

Niedziela 28.10.2018r.

700 – Msza św. – słowo na zakończenie liturgii i błogosławieństwo.

800 – Spotkanie ze służbą kościelną i Nadzwyczajnymi Szafarzami Eucharystii.

900 – Msza św.

1000 – Spotkanie z grupami apostolskimi dzieci i młodzieży.

1100 – Msza św. z błogosławieństwem małżeństw, rodzin i dzieci.

1215 – Obiad na probostwie i zakończenie wizytacji.