Ogłoszenia parafialne 2022-03-06

1.Dziś rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne.
2.Na godzinę 15:45 zapraszamy na Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym.
3.Kolekta dzisiejszej Niedzieli to jałmużna postna.
4.Dziś obchodzimy Niedzielę Trzeźwości. Księga abstynencji wystawiona jest na bocznym ołtarzu.
5.W naszej parafii można składać paczkę dla Ukrainy. Paczkę należy przygotować według konkretnej listy 34 produktów, która jest dostępna na stronie diecezjalnej Caritas katowice.caritas.pl oraz na naszej stronie parafialnej. Wymiary paczki 53 cm x 40 cm x 26cm, masa paczki powinna wynosić od 16 do 18 kg. Szczegóły w gablocie oraz na stronie parafii.
6. W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie Caritas Archidiecezji Katowickiej prowadzi rozeznanie o możliwości przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Osoby, które mają możliwość przyjęcia uchodźców prosimy o kontakt z proboszczem. Relokacja uchodźców będzie koordynowana przez Śląski Urząd Wojewódzki. Przyjmowanie uchodźców odbywa się na koszt przyjmującego, który zabezpiecza nocleg, media oraz wyżywienie. Prosimy zatem o rozważne podejmowanie decyzji według własnych możliwości finansowych.
7. Za tydzień kolekta na remont kościoła a przed kościołem zbiórka na Fundusz Misyjny AD Gentes.
8.Zachęcamy do uczestniczenia w Nabożeństwach Wielkopostnych.
9.Do nabycia prasa katolicka Gość Niedzielny.
10.Dziękujemy mieszkańcom ulicy Gliwickiej od skrzyżowania ku Gliwicom za sprzątanie kościoła. Prosimy o podjęcie tego dzieła mieszkańców ulicy Gliwickiej od skrzyżowania ku Rybnikowi.