Ogłoszenia parafialne 2018-10-07

1.Witamy w naszej parafii Ks. prob. i budowniczego Stanisława Czempke, który wygłosi dla nas kazanie i zbierze kolektę na budowę nowej świątyni.
2.W przyszłą niedzielę Dzień Papieski i zbiórka przed kościołem na fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Zbiórkę przeprowadzą wolontariusze z naszej szkoły.
3.Dziękujemy Państwu Gabrieli i Stanisławowi Słowik za ufundowanie nowych drzwi do zakrystii. Naszemu rzemieślnikowi P. Zającowi za solidne i terminowe wykonanie prac.
4.Dziękujemy wszystkim, którzy opiekują się grobem wieloletniej nauczycielki z Grabowni śp. Haliny Wilczyńskiej. P. Anitoniemu i Jolancie Kulik oraz P. Herbertowi Krok za iniciatywę renowacji tego nagrobka. Strzażakom z Grabowni za pomoc w pracach.
5.Próba chóru "Zorza" wtorek godz.18:45.
6.W sobotę po Mszy o godz.18:00 różaniec fatimski, procesja, wystawienie Najśw. Sak., Apel Jasnogórski z okazji dnia fatimskiego.
7.Zachęcamy dzieci do udziału w REM, spotkania odbywają się w czwartki o godz.16:15.
8.W czwartek Msza szkolna do której zachęcamy wszystki dzieci a dyżur pełnią uczniowie klas II.
9.7.W gablotkach znajdziemy ramowy program wizytazji kanonicznej Ks. Bp Adama Wodarczyka. Nawiedzenie naszej parafii przez Pastrza diecezji bedzie miało miejsce 26.X tj. piątek oraz w niedzielę 28.X
10.7."Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła mieszkańcom ul. Północnej. Zapraszamy od podjęcia dzieła mycia kościoła mieszkańców ul. Komisji Edukacji Narodowej.
8Zapraszamy do nabycia prasy katolickiej "Gość Niedzielny", „Różaniec”