Modlitwa za Ojczyznę

Dnia 10 listopada o godzinie 2000 (sobota) „Żywy Różaniec” modli się za Ojczyznę. Czuwanie modlitewne za Ojczyznę w przededniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Odmówimy część chwalebną różańca i zakończymy Apelem Jasnogórskim. Zapraszamy wszystkich parafian, w w szczególności członków Róż Różańcowych.