Ogłoszenia parafialne 2019-02-10

1.Kolekta dzisiejszej Niedzieli przeznaczona jest na remont polskiego kolegium w Rzymie
2.W czasie ferii zimowych nie będzie prób naszych chórów parafialnych
3.W poniedziałek obchodzimy wsp. MB z Lourdes. W naszej parafii w sobotę 16.02 odbędzie się Dzień Chorego, Msza św. o godzinie 10:00 połączona z namaszczeniem chorych i błogosławieństwem lourdzkim. Po modlitwie w kościele zapraszamy na tradycyjną agapę do salek. Prosimy o umożliwienie chorym w dotarciu do kościoła.
4.W przyszłą Niedzielę kolejna kolekta na remont kościoła
5.W czwartek Święto św. Cyryla i Metodego patronów Europy
6.Podajemy numer konta naszej parafii :
36 1240 4357 1111 0000 5320 8215
7.Dziękujemy mieszkańcom ul.Poloczka, od zalewu do kaplicy za sprzątanie kościoła, prosimy o podjęcie tego dzieła mieszkańców ul. Poloczka (parzyste, od kaplicy do p. Reclik)