Piątek - 12 VII 2024r.

18:50 - Za + Piotra Brzenczek w 30 r. śm.