Sobota - 06 VII 2024r.

13:00 - W int. Joanny Pyszny z ok. 60 r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie, Boże Błogosławieństwo, dary Ducha Św . i opiekę MB.