Poniedziałek - 01 VII 2024r.

18:50 - Za + Irenę Piecha.
Msza ofiarowana od sąsiadów.