Czwartek - 27 VI 2024r.

08:00 - Za + Dorotę i Adolfa Adamczyk, rodziców z obu stron.