Poniedziałek - 17 VI 2024r.

18:50 - Za + Henryka Stefaniuk w 30 dniu po śm.