Poniedziałek - 17 VI 2024r.

18:00 - Za + Edwarda Kieś, syna Eugeniusza, rodziców z obu stron.