Niedziela - 16 VI 2024r.

16:30 - Za + Janusza Górka, + rodziców i teścia.