Środa - 12 VI 2024r.

07:00 - Za + Czesława Jaskółka od Małgorzaty Głuszek z dziećmi.