Niedziela - 09 VI 2024r.

16:30 - Za + Irenę i Alojzego Kąkol, syna Andrzeja.