Niedziela - 09 VI 2024r.

07:00 - Za + Grzegorza i Hildegardę Biadacz.