Wtorek - 04 VI 2024r.

07:00 - Za + Pawła Kłosek, 2 żony, dusze w czyśćcu cierpiące.