Poniedziałek - 03 VI 2024r.

07:00 - Za + Czesława Jaskółka od Stanisławy i Stefana Tymańskich.