Poniedziałek - 27 V 2024r.

18:00 - Za + Józefa Pawlik, Annę i Henryka Mandrysz.