Poniedziałek - 27 V 2024r.

07:00 - Za + Irenę i Adama Mazur, + Stefanię i Juliana Wiatr.