Niedziela - 26 V 2024r.

11:00 - Za + rodziców Emmę i Teodora Adamczyk, + Annę i Antoniego Ibrom.