Sobota - 25 V 2024r.

18:00 - Za + Joachima Buchwald, żonę Elżbietę, rodziców z obu stron, zięcia Czesława.