Poniedziałek - 20 V 2024r.

07:00 - Za + Helenę Raszka, męża Pawła, rodziców z obu stron.