Niedziela - 19 V 2024r. - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

07:00 - Za + Stefanię Fojcik, męża Konrada.