Czwartek - 16 V 2024r.

17:00 - Za + Felicję i Ottona Michalskich, rodziców Anielę i Ryszarda Wawoczny.