Poniedziałek - 13 V 2024r. - Dzień Fatimski

18:00 I - Msza w I rocznicę przyjęcia Komunii.
II - Za członków Koła Radia Maryja z parafii Golejów.