Środa - 08 V 2024r. - Św. Stanisława Bp Męczennika

07:00 - Za + Martę i Bonifacego Jonderko, syna Czesława.