Poniedziałek - 06 V 2024r.

07:00 - Za + Cecylię Kotyrba w kol. r. śm.