Niedziela - 05 V 2024r.

11:00 - Za + Hermana i Zofię Frystacki, synów Zygmunta i Joachima.