Piątek - 03 V 2024r. - NMP Królowej Polski

11:00 I - Msza za Ojczyznę.
II - W int. Strażaków z Golejowa i Grabowni.
III - Za + Renatę Wypij w 3 r. śm.