Piątek - 03 V 2024r. - NMP Królowej Polski

07:00 - W int. Mariana Miera z ok. 70 r. urodzin.