Niedziela - 28 IV 2024r.

09:00 - Za + Danutę Jurenko.