Sobota - 27 IV 2024r.

07:00 - Za + Barbarę Szulik od siostry Marty z mężem i dziećmi.