Piątek - 26 IV 2024r.

07:00 - Za + Urszulę Brachman i + Pawła Szlosarek od członków związku Emerytów i Rencistów z Golejowa.