Czwartek - 25 IV 2024r.

17:00 - Za + Małgorzatę Wańczyk, 2 mężów, + rodziców.