Poniedziałek - 22 IV 2024r.

07:00 - Za + Urszulę Niedobecki, Ritę Jasik i Marię Kapol od członków Róży Różańcowej Św. Antoniego.