Niedziela - 21 IV 2024r. - Niedziela Dobrego Pasterza

07:00 - Za + Annę Jurenko od sąsiadów.