Sobota - 20 IV 2024r.

18:00 - Za + Zygfryda Mrozek w 27 r. śm + Zygfryda Kubica.