Czwartek - 18 IV 2024r.

17:00 - Za + Marię i Wincentego Kuźnik.