Sobota - 06 IV 2024r.

18:00 - Za + Floriana Miera 2 żony, rodziców z obu stron, + dziadków syna Jana, Nikodema, żonę Krystynę, Henryka Kolorczyk, żonę Wilhelminę i pokrewieństwo.