Środa - 03 IV 2024r.

18:50 - Za + Roberta Krzywańskiego z ok. 50 r. ziemskich ur.
Msza ofiarowana od żony Zuzanny z dziećmi