Środa - 03 IV 2024r.

18:00 - Za + Czesława Wystyrk, rodziców z obu stron + rodzeństwo.