Niedziela - 24 III 2024r. - Niedziela Palmowa

16:30 - Za + Zygfryda Kuźnik, syna Zbigniewa, Jadwigę i Pawła Bober.