Piątek - 22 III 2024r.

18:50 - Za + Alojzego Ficek w 30 dniu po śm.